Case: Så hjälpte vi BillerudKorsnäs att stärka sitt Employer Brand

 
WeSelect-Case-Banner-BillerudKorsnas
WeSelect-Case-BillerudKorsnas-Calendar.png

Projektet i korthet


BillerudKorsnäs, en världsledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial, ville stärka sitt Employer Brand inom flera svårnådda kandidatmålgrupper, samt stärka sin närvaro på sociala medier. Med hjälp av We Selects expertis inom digital Talent Acquisition producerades och målstyrdes en digital Employer Branding-kampanj mot potentiella framtida medarbetare på Facebook, Instagram och LinkedIn. Potentiella framtida medarbetare bearbetades i flera steg och projektet gav ett 13,4%-igt Employer Brand lift inom kandidatmålgruppen, nådde ut till 185 340 personer, gav en ökad följarbas på samtliga sociala medier och engagerade målgruppen starkt.

BillerudKorsnas-Blog-EB-Lift_2.png

Stärkt Employer Brand

BillerudKorsnas-Blog-Reach_2.png

Stor räckvidd

Ökad följarbas

BillerudKorsnas-Blog-View_2.png

Starkt engagerad målgrupp

WeSelect-Case-BillerudKorsnas-About.png

Om BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. BillerudKorsnäs har 4 300 medarbetare fördelade över flera olika verksamhetsområden, vilket gör att de har många olika kandidatmålgrupper. Flertalet av målgrupperna är dessutom svåra att nå ut till genom traditionella jobbkanaler men är aktiva på sociala medier.

WeSelect-Blog-Icon-Goal2.png

Målsättning & syfte

– Öka kännedomen om BillerudKorsnäs som en potentiell framtida arbetsgivare
– Visa på den representerade mångfalden
– Stärka närvaron på sociala medier för att bättre kunna nå ut till potentiella framtida kandidater

BillerudKorsnas-Blog-Losningen.gif

Lösningen

För att visa upp en transparent bild av BillerudKorsnäs som arbetsgivare producerades 24 stycken videoporträtt av medarbetare inom alla olika verksamhetsområden. Utvalda målgrupper inom relevanta yrkeskategorier bearbetades löpande med videoporträtten på sociala medier. Därefter jämfördes intresset före videoannonseringen med intresset efter videoannonseringen, för att få fram ett s.k. Employer Brand lift – hur många fler som kom ihåg BillerudKorsnäs varumärke två dagar efter att de hade sett annonsen.

WeSelect-Case-BillerudKorsnas-Results-EmployerBrandLift.png

Resultatet

Efter projektets slut kunde BillerudKorsnäs se ett stärkt Employer Brand lift inom alla sina kandidatmålgrupper. Med hjälp av den målstyrda annonseringen upplevde de en ökning både i antal följare på sociala medier och även engagemanget från dessa. Dessutom visades minst tio sekunder av videoporträtten över 86 000 gånger i sociala medier. Alla projektets målsättningar uppnåddes med god marginal och BillerudKorsnäs var mycket nöjda med resultatet av projektet.

BillerudKorsnas-Blog-Views.png

10-sekundersvisningar

Antal tiosekunders-visningar av videomaterialet

BillerudKorsnas-Blog-Women.png

Kvinnor vs. Män

Hög visningstid för kvinnor trots mansdominerad bransch

BillerudKorsnas-Blog-Followers.png

Följare

– 6% fler följare på LinkedIn
– 14% fler följare på Facebook
– 25% fler följare på Instagram

BillerudKorsnas-Blog-Reach.png

Räckvidd

Antal personer inom den önskade målgruppen som nåddes av kampanjen

WeSelect-Case-BillerudKorsnas-Tim.png

“Vi lyckades extremt bra med att stärka vårt Employer Brand”

“Vi valde att samarbeta med We Select på grund av deras unika strategier som visade sig passa perfekt för den här satsningen. Vi lyckades extremt bra med att stärka vårt Employer Brand, även hos svårnådda målgrupper tack vare att vi använde oss av sociala medier, men också att hos våra medarbetare bygga en intern stolthet över arbetsplatsen. Vi är otroligt nöjda och ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete!”

Tim Paradis
People Development Manager på BillerudKorsnäs

 

Se alla 24 videoporträtt nedan: