5 frågor som säkerställer en ännu bättre kravprofil

 
WeSelect-Blog-Banner-Kravprofil.png
 
WeSelect-Icon-Kravprofil-Profile.png

1. Vilken profil har de som lyckas hos er?

För en optimal kandidatmatchning på sikt – undersök vilka kompetenser, egenskaper och intressen de kollegor som har lyckats allra bäst hos er har gemensamt. Kanske är det kreativitet, ett intresse för digitala trender eller teknisk kompetens som är avgörande för att lyckas i rollen? Se ifall ni kan hitta några gemensamma nämnare och fundera över hur ni kan lägga vikt vid detta i såväl jobbannonsen som vid eventuella urvalsfrågor, tester och intervjuer.

WeSelect-Icon-Kravprofil-Skills.png

2. Hur såg deras bakgrund och kompetenser ut när de började hos er?

Ett vanligt misstag vid skapandet av en kravprofil är att exklusivt utgå från vad kollegor i liknande roller har för kompetenser i dagsläget, istället för att tänka på hur deras profil såg ut när de började hos er. Fundera över vad de jobbade med innan de började jobba hos er och vilka kompetenser de hade då. Tänk också på att om ni gör rum för utvecklingsmöjligheter ökar incitamentet för relevanta kandidater att söka till er lediga tjänst. Detta ökar även antalet ansökningar och bidrar till en större självförverkligande yrkesmässig faktor hos kandidaten som får jobbet och får utvecklas hos er.

WeSelect-Icon-Kravprofil-Education.png

3. Vad är absoluta krav och meriterande krav för tjänsten?

Vill ni ha in fler ansökningar till er lediga tjänst? Fundera över vilka kompetenser, erfarenheter, egenskaper och intressen som faktiskt är Need-to-have för att lyckas i tjänsten och vilka som bara är Nice-to-have. Spelar det någon roll huruvida personen ifråga har högskole- eller universitetsexamen eller inte? Spelar det någon roll exakt vilken utbildning personen har sedan tidigare?

WeSelect-Icon-Blog-Characteristics.png

4. Vill ni ha en långsiktig matchning? Våga lägga vikt vid personliga egenskaper!

Vill ni minska era rekryteringskostnader på sikt, undvika felrekryteringar och minska er personalomsättning? Våga lägga vikt vid personliga egenskaper som går i linje med ert Employer Brand för en så bra matchning och goda förutsättningar för en långvarig relation som möjligt.

WeSelect-Icon-Blog-SecondOpinion.png

5. Kan en kollega i en liknande roll ge en second opinion?

För att undvika tunnelseende och säkerställa att du verkligen lägger fokus på de viktigaste kompetenserna, egenskaperna och intressena för tjänsten - be om en second opinion från en kollega i en liknande roll. På så sätt säkerställer du att kravprofilen känns rimlig för en person inom kandidatmålgruppen och att de korrekta efterfrågade kompetenserna och egenskaperna för tjänsten kommer med.