Insikter om
Talent Acquisition

Hur påverkar egentligen ert Employer Brand era rekryteringskostnader? Vad händer med ert varumärke när kandidater inte får återkoppling? Och hur svårt är det egentligen att hitta rätt medarbetare? Läs våra insights om Talent Acquisition, Employer Branding, rekrytering, jobbannonsering och kandidatupplevelsen nedan!

 
WeSelect-Website-Banner-Insights.jpg
 
 
WeSelect-Website-Insights-EmployerBradning-StrongerEmployerBrand.png

9 av 10 skulle lämna sitt jobb för ett företag med starkt Employer Brand

Vad är egentligen ett Employer Brand? Ett arbetsgivarvarumärke, som det kallas på svenska, är hur potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar ert företag som arbetsgivare. Ett Employer Brand utgörs av många olika delar, t.ex. förmåner, företagskultur och värderingar. Statistik visar att även potentiella toppkandidater som inte aktivt söker nytt jobb skulle kunna tänka sig att lämna sitt jobb för ett företag som har ett starkt Employer Brand. Dessutom hjälper det er att behålla era befintliga medarbetare längre!

Källa: 3BL Association

 
WeSelect-Website-Insights-Recruitment-Cost.png

Ett svagt Employer Brand ökar era rekryteringskostnader

Varför är ett svagt Employer Brand ett problem? Ett svagt Employer Brand gör bl.a. att relevanta kandidater inte vet varför de ska jobba hos just er, eller att de i värsta fall inte ens känner till er som arbetsgivare. Rekryteringsprocessen riskerar därför att bli utdragen p.g.a. för få relevanta ansökningar, vilket i sin tur bidrar till en dålig kandidatupplevelse för de som faktiskt sökt. Detta blir ytterligare en negativ påverkan på ert Employer Brand och er cost-per-hire riskerar att öka med upp till 50%, enligt en undersökning från LinkedIn. Jobbar ni däremot med strategisk Employer Branding kan ni istället sänka era rekryteringskostnader långsiktigt och ser till att alltid vara top of mind hos era drömkandidater – även när ni inte aktivt söker nya medarbetare.

Källa: LinkedIn

 
 
WeSelect-Website-Insights-Advertising-7of10.png

7 av 10 företag har
svårt att hitta rätt medarbetare

Varför är det så svårt att hitta rätt medarbetare? Idag är det kandidaten som väljer sin arbetsgivare istället för tvärtom. Rätt jobb innebär mycket mer än bara rätt lön och rätt arbetsuppgifter. En arbetsgivare ska matcha kandidatens personliga värderingar, jobbet ska gå ihop med privatlivet och det ska finnas utvecklingsmöjligheter. Att hitta kandidater som passar företagskulturen eller företagets värderingar uppgavs som den näst vanligaste orsaken till svårigheter att rekrytera, enligt en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. Detta kan ses som ett tecken på att företag behöver ändra sin strategi för att attrahera rätt kompetens, ex. genom strategisk Employer Branding eller jobbannonsering till både aktiva och passiva kandidater.

Källa: Svenskt Näringsliv

 
 
WeSelect-Website-Insights-Recruitment-RecruitmentIssues.png

Svårigheter att rekrytera leder till minskad försäljning

Hur kan rekryteringsutmaningar skada er verksamhet? Svårigheter att hitta rätt medarbetare leder inte bara till ökade rekryteringskostnader, utan kan även påverka hela företagets lönsamhet. I en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag berättade flera företag att de tvingats tacka nej till ordrar på grund av brist på personal. Andra företag har behövt rekrytera personer som inte ordentligt uppfyllt kraven för rollen, vilket gjort att verksamheten fungerat sämre.

Källa: Svenskt Näringsliv

 
 
 
WeSelect-Website-Insights-CandidateExperience-Reapply-2.png

Få kandidater vill söka jobb igen hos företag som inte ger svar på ansökan

Om en kandidat som sökt till ert företag inte får något svar på sin ansökan eller återkoppling efter intervju påverkas inte bara ert Employer Brand negativt, utan också ert vanliga varumärke. En kandidat kan också vara en potentiell eller redan existerande kund. Att personen inte är rätt för den tjänst ni har ute just nu utesluter heller inte möjligheten att hen kan bli det i framtiden – men då kanske inte vill söka till er igen p.g.a. sin tidigare, dåliga kandidatupplevelse. Någon som har haft en dålig erfarenhet kommer högst troligt också att dela med sig av denna till andra i sin närhet – som även de kanske skulle kunna bli en framtida drömkandidat för er.

Källa: CareerBuilder