Ladda ner vårt whitepaper

Ladda ner vårt white paper Konkreta tips för att attrahera och rekrytera rätt kompetens 2019, där Emilia Eriksson, föreläsare inom Employer Branding & Head of Marketing på We Select, bland annat berättar om:

  • Hur ni attraherar aktivt jobbsökande kandidater såväl som passiva toppkandidater

  • Hur du hittar kandidater som är en långsiktig match för företaget

  • Hur du attraherar och konverterar bristkompetens